Wymagania egz. PZK powyżej lat 14

9 kyu – pas biały

KIHON
Oi-zuki
Age-uke
Soto-uke
Uchi-uke
Gedan-barai
Mae-geri
KATA
Taikyoku-Shodan
KUMITE
Gohon-kumite

8 kyu – pas żółty

KIHON
Oi-zuki
Age-uke/Gyaku-zuki
Soto-uke/Gyaku-zuki
Uchi-uke/Gyaku-zuki
Gedan-barai/Gyaku-zuki
Shuto-uke
Mae-geri
Yoko-geri-keage
Yoko-geri-kekomi
KATA
Heian-Shodan
KUMITE
Gohon-kumite

7 kyu – pas pomarańczowy

KIHON
Oi-zuki
Age-uke/Gyaku-zuki
Soto-uke/Gyaku-zuki
Shuto-uke/Gyaku-nukite
Uraken-uchi
Mae-geri
Mae-ren-geri/chudan, jodan (z międzykrokiem)
Yoko-geri-keage
Yoko-geri-kekomi
Mawashi-geri
KATA
Heian-Nidan
KUMITE
Gohon-kumite

6 kyu – pas zielony

KIHON
Sanbon-zuki
Age-uke/Gyaku-zuki
Uchi-uke/Kizami-zuki/Gyaku-zuki
Soto-uke/Kizami-uraken-uchi/Gyaku-zuki
Shuto-uke/Kizami-mae-geri/Gyaku-nukite
Shuto-uchi
Yoko-empi-uchi
Mae-geri
Mae-ren-geri (z międzykrokiem)
Yoko-geri-keage
Yoko-geri-kekomi
Mawashi-geri
Ura-mawashi-geri
Shiho-gyaku-zuki
KATA
Heian-Sandan
KUMITE
Kihon-ippon-kumite

5 kyu – pas niebieski

KIHON
Sanbon-zuki
Age-uke/Gyaku-zuki
Uchi-uke/Gyaku-empi-uchi
Soto-uke/Yoko-empi-uchi/Gyaku-zuki
Shuto-uke/Kizami-mae-geri/Gyaku-zuki
Haito-uchi
Mae-geri
Kizami-mae-geri/mae-geri
Yoko-geri-keage
Yoko-geri-kekomi
Mawashi-geri
Ura-mawashi-geri
Ushiro-geri
Mae-geri/mawashi-geri (z międzykrokiem)
Shiho-uraken-uchi
KATA
Heian-Yodan
KUMITE
Kihon-ippon-kumite

4 kyu – pas niebieski

KIHON
Sanbon-zuki
Age-uke/Gyaku-zuki/Age-empi-uchi
Uchi-uke/Kizami-zuki/Gyaku-zuki
Soto-uke/Yoko-empi-uchi/Uraken-uchi
Shuto-uke/Kizami-mae-geri/Gyaku-nukite
Mawashi -shuto-uchi/Gyaku-haito-uchi
Mae-geri
Yoko-geri-keage
Yoko-geri-kekomi
Mawashi-geri
Ura-mawashi-geri
Ushiro-geri
Mawashi-geri/Ushiro-geri (z międzykrokiem)
Shiho-gyaku-zuki
Shiho-empi-uchi
KATA
Heian-Godan
KUMITE
Kihon-ippon-kumite (kontratak uchi lub geri)

3 kyu – pas brązowy

KIHON
Sanbon-zuki
Age-uke/Gyaku-zuki/Age-empi-uchi
Uchi-uke/Kizami-zuki/Gyaku-zuki
Soto-uke/Yoko-empi-uchi/Uraken-uchi/Gyaku-zuki
Shuto-uke/Kizami-mae-geri/Gyaku-nukite/Uraken-uchi/Gyaku-empi-uchi
Sanbon-mae-geri
Yoko-geri-keage/Yoko-geri-kekomi (tą samą nogą)
Mawashi-geri/Yoko-geri-kekomi
Ura-mawashi-geri
Ushiro-geri
Shiho-gyaku-zuki
Shiho-uchi
Shiho-geri
KATA
Tekki-Shodan
KUMITE
Jiyu-ippon-kumite

2 kyu – pas brązowy

KIHON
Sanbon-zuki
Age-uke/Gyaku-zuki/Kizami-zuki
Uchi-uke/Gyaku-empi-uchi/Kizami-uraken-uchi
Shuto-uke/Kizami-mae-geri/Gyaku-nukite/ Kizami-uraken-uchi/Gyaku-empi-uchi
Sanbon-mae-geri
Kizami-mawashi-geri/mawashi-geri
Ura-mawashi-geri/mawashi-geri/yoko-geri-keage (tą samą nogą)
Ushiro-geri/mawashi-geri (tą samą nogą)
Yoko-geri-kekomi/Uraken-uchi/Gyaku-zuki
Shiho-uchi
Shiho-geri
KATA
Bassai-dai
KUMITE
Jiyu-ippon-kumite

1 kyu – pas brązowy

KIHON
Oi-zuki (do przodu i do tyłu)
Sanbon-zuki (do przodu i do tyłu)
Kombinacja
Mae-geri-chudan/jodan (tą samą nogą)
Sanbon-mae-geri
Yoko-geri-keage/Yoko-geri-kekomi w kiba-dachi z przejściem
Mawashi-geri-chudan/jodan (tą samą nogą)
Ura-mawashi-geri-chudan/jodan
Ushiro-geri-chudan/jodan
Mae-geri/yoko-geri/mawashi-geri/ushiro-geri/ura-mawashi-geri
Shiho-uchi i Haito-uchi
Shiho-geri
KATA
do wyboru: Kanku-dai, Jion, Empi, Hangetsu
KUMITE
Jiyu-ippon-kumite (kontratak geri, uchi)
Jiyu-kumite

1 Dan – pas czarny

KIHON
Seiken-choku-zuki
Kizami-zuki
Gyaku-zuki
Oi-zuki
Kizami-zuki/gyaku-zuki-mae-geri/gyaku-zuki-oi-zuki/gyaku-zuki
Age-uke/gyaku-zuki, soto-uke/uraken-uchi/gyaku-zuki, uchi-uke/kizami-zuki/gyaku-zuki, gedan-barai/gyaku-zuki, shuto-uke/kizami-geri/nukite, mae-geri/gyaku-zuki (do przodu i do tyłu)
Shiho-uraken-uchi
Shiho-empi-uchi
Shiho-geri
Sanbon-mae-geri
Sanbon-yoko-geri
Sanbon-mawashi-geri
Sanbon-ushiro-geri
Sanbon-ura-mawashi-geri
KATA
Wszystkie kata Heian
Tekki-shodan
Bassai-dai
Jedno z kata podanych: Kanku-dai, Jion, Empi, Hangetsu

KUMITE
Gohon-kumite
Kihon-ippon-kumite
Jiyu-ippon-kumite
Jiyu-kumite

2 Dan – pas czarny

KIHON
Sanbon-zuki/mawashi-geri/uraken-uchi/mae-empi-uchi
Soto-uke/kizami-mae-geri/yoko-geri-kekomi, ushiro-geri/haito-uchi/Shuto-uchi, gedan-barai/ura-mawashi-geri/uraken-uchi/gyaku-zuki/kizami-zuki/oi-zuki
Kombinacja 5 technik (wymyślona przez zdającego)
Kombinacja 10 technik (wymyślona przez zdającego)
Kombinacja zlecona do wykonania przez Komisję
Wykonanie technik tsuki, uchi, geri na Makiwara
Mae-tobi-geri
Yoko-tobi-geri
KATA
trzy kata spośród: Bassai-dai, Kanku-dai, Jion, Empi, Hangetsu
KUMITE Jiyu-kumite

3 Dan – pas czarny

KIHON
Kizami-zuki, Sanbon-zuki/Uraken-uchi/Gyaku-zuki/Mae-empi-uchi
Shiho tate-shuto-uke/Gyaku-zuki
Shiho tate-shuto-uke/Mae-geri
Kombinacja 20 technik
Shiho-geri
Kombinacja z 10 technik zlecona przez Komisje Egzaminacyjną
KATA
Bassai-Dai, Kanku-Dai, Jion, Empi, Hangetsu,
Jedno z następujących:
Bassai-Sho, Kanku-Sho, Jitte, Sochin, Gankaku, Nijushiho, Meikyo, Chinte, KUMITE
Zastosowanie przedstawionej kombinacji 20 technik
Jiyu-ippon-kumite

4 Dan – pas czarny

KIHON
Shiho-geri
Kombinacja z 30 technik
Kombinacja z technik zlecona przez Komisję
KATA
Bassai-Sho, Kanku-Sho, Jitte, Sochin, Gankaku,
Jedno z następujących : Nijushiho, Meikyo, Gojushiho, Unsu
KUMITE
Wszystkie formy kumite
KUMITE Wszystkie formy kumite

5 Dan – pas czarny

KIHON
Kombinacja z 60 technik
Dowolna technika
KATA
Nijushiho, Gojushiho, Unsu
KUMITE
Jiyu-ippon-kumite
Jiyu-kumite
Zastosowanie kombinacji z 60 technik
Obrona przed trzema napastnikami