Wymagania

I. Minimalne okresy treningu przed przystąpieniem do kolejnego egzaminu :

1 dan 6 miesiące od momentu otrzymania 1 kyu
2 dan 2 lata od momentu otrzymania l dan
3 dan 3 lata od momentu otrzymania 2 dan
4 dan 4 lata od momentu otrzymania 3 dan
5 dan 5 lat od momentu otrzymania 4 dan
6-10 dan – stopnie nadawane będą w porozumieniu ze światową federacją za wybitne osiągnięcia na polu rozwoju karate.

II. Minimalny wiek jaki muszą mieć zawodnicy przystępujący do egzaminu:

stopnień I dan można uzyskać po skończeniu 18 roku życia;
stopień IV dan można uzyskać po skończeniu 3O roku życia;
stopień V dan można uzyskać po skończeniu 35 roku życia, po 16 latach treningu.