Polska Unia Karate

Polska Unia Karate została założona w grudniu 2017 roku, przez grono osób od wielu lat związanych z karate  –  trenerów, wychowawców, sędziów i zawodników. Na mocy decyzji Komitetu Wykonawczego World Karate Federation –  ze skutkiem od dnia 13 kwietnia 2018 r. – Polska Unia Karate została członkiem WKF otrzymując przy tym jednocześnie wyłączną licencję na terenie Polski. Decyzja ta została ratyfikowana przez Kongres WKF 5 listopada 2018 roku w Madrycie.

Powyższa decyzja oznacza, że Polska Unia Karate posiada wyłączne prawo między innymi do:

  • organizacji i współorganizacji wszelkich zawodów Karate Olimpijskiego według przepisów WKF;
  • korzystania z logotypów WKF oraz innych oznaczeń identyfikujących World Karate Federation;
  • szkolenia i powoływania sędziów WKF na zawody w Polsce, jak i za granicą;
  • reprezentowanie wszelkich kierunków wyznaczanych przez World Karate Federation na terenie Polski;
  • wszelkich innych działań w imieniu World Karate Federation.

Celem działalności PUK jest przede wszystkim dynamiczny rozwój karate jako dyscypliny olimpijskiej, integracja środowiska, wzmocnienie pozycji karate w świecie sztuk walki, otwarte i transparentne prowadzenie polskiego karate w kierunku Igrzysk Olimpijskich.

Polska Unia Karate – oficjalna strona