Polski Związek Karate

Polski Związek Karate to polska organizacja tworząca strukturę komisji stylu shōtōkan WKF (World Karate Federation). Związek, według stanu na marzec 2014 r., zrzesza 197 klubów kyokushin, 103 kluby shōtōkan i 11 związków okręgowych. PZK wydaje licencje zawodnicze, trenerskie i sędziowskie. Związkowi podlega pięć komisji: techniczna-sportu kwalifikowanego, sędziowska, dzieci i młodzieży, sportu masowego i sportu osób niepełnosprawnych. Komisje podlegają regulaminom i powoływane są przez zarząd PZK. Przewodniczącym Komisji Shotokan WKF jest prezes zarządu PZK.

Polski Związek Karate – oficjalna strona