STOPNIE DAN

I DAN – pas czarny

KIHON:
Seiken-choku-zuki
Kizami-zuki
Gyaku-zuki
Oi-zuki
Kizami-zuki/ gyaku-zuki, mae-geri/ gy-ku-zuki, oi-zuki/ gyaku-zuki
Age-uke/ gyaku-zuki/ soto-uke/ uraken-uchi/ gyaku-zuki, uchi-uke/ kizami-zuki/ gyaku-zuki,
gedan-barai/ gyaku-zuki, shuto-uke/ kizami-geri/ nukite, mae-geri/ gyaku-zuki (do przodu i do tylu)
Shiho-uraken-uchi
Shiho-empi-uchi
Shiho-geri
Sanbon-mae-geri
Sanbon-yoko–ger i
Sanbon–mawashi-geri
Sanbon-ushiro-geri
Sanbon-ura-mawashi-geri
KATA:
Wszystkie kata Heian, Tekki I, Bassai-dai
oraz jedno kata z podanych: Jion, Empi, Kanku-dai, Hangetsu
KUMITE:
gohon kumite, kihon-ippon-kumite, jiyu-ippon-kumite, jiyu-kumite


 II DAN – pas czarny

KIHON:
Safibofi-zuki/ mawashi-geri/ uraken-uchi/ mae-empi-uchi
Soto-uke/ kizami-itiae-geri/ yoko-geri-kekomi, ushiro–geri/ haito-uchi, shulo-uchi, gedan
barai/ ura-mawashi-geri/ unaken-uchi/ uyaku-zuki, kizami

Kombinacja pięciu technik(wymyślona przez zdającego)
Kombinacja dziesięciu technik (wymyślona przez zdającego)
Kombinacja zlecona do wykonania przez komisje
Wykonanie technik tsuki, uchi, geri na makiwara
Mae-tobi-geri
Yoko-tobi-geri
KATA:
Trzy kata z następujących: Bassai-dai, Kanku-dai, Jion, Empi, Hangetsu
KUMITE:
Jiyu-kumite


 III DAN – pas czarny

KIHON:
uraken-uchi/
gayku-zuki/
Kizami-zuki, sanbon-zuki/
mae-empi-uchi
Shiho tate-shuto-uke/ gyaku-zuki
Shiho-tate-shuto-uke/ mae-geri
Kombinacja dwudziestu technik
Shiho-geri
zlecona przez komisje
Kombinacja z dziesięciu technik
egzaminacvyjna
KATA:
Bassai-dai, kanku-dai, Jion, Empi, Hangetsu
oraz jedno z następujących:
Bassai-sho, Kanku-sho, Jitte, Sochin, Gankaku, Nijushiho, Meikyo, Chinte
KUMITE:
Zastosowanie przedstawionej kombinacji dwudziestu technik, jiyu kumite


 IV DAN – pas czarny

KIHON:
Shiho-geri
Kombinacja z trzydziestu technik
Kombinacja z technik zleconych przez komisje
KATA:
Bassai-sho, Kanku-sho, Jitte, Sochin, Gankaku,
oraz jedno 2 następujących Nijushiho, heikyu, Gajushiho, tinsu
KUMITE:
Wszystkie formy kumite


V DAN – pas czarny

KIHON:
Kombinacja z 60 technik
Dowolna technika
KATA:
Nijushiho, Gajushiho, Unsu
KUMITE:
Jiyu-ippan -kumite, jiyu-kumite, zastosowanie kombinacji 60 technik,
obrona przed trzema napastnikami